Güvercin Hastalıkları

Koksidiyosis

(İç Kuruma,şiddetli zayıflık)
 

     

Bu hastalık güvercinlerin tüm dünyada görülen yaygın bir sindirim sistemi hastalığıdır. Neredeyse tüm güvercinlerin barsaklarında bu hastalık etmenine çok veya az rastlanmaktadır. Trichomoniasisten ayrı olarak, koksidiyoz etmeni en fazla bulunan barsak bir hücrelisidir.

Pathojen: Bu hastalığı 2 adet Eimeria türü meydana getirmektedir. E.labbeana ve E.columbarum. Her iki tür de hayvanları hastalandırmaktadır. Koksidiya etmenleri hayvanlara hastalık yapabilmek için kuşun dışında ookist (yumurta içinde kist )halinde belli bir miktar süre geçirmek zorundadır.

Hastalığın bölümleri: Kuş bu ookisti aldığı vakit ortaya çıkan etkenler kuşun barsak duvarını delmeye başlaması ile başlarlar. 4-7 gün sonra kuşlar dışkıları ile ookist saçmaya başlarlar.

Koksidiyozisin 2 formu vardır: 1-Asemptomatik(belirti göstermeyen) form kuşlarda en çok görülen formdur. Az miktarda ookist(parazitin yumurtadaki kistli hali) alımından sonra kuşlar kendi defans mekanizmaları sayesinde hastalığa yakalanmadan bağışıklık kazanırlar. Bu az sayıda ve devamlı olarak alınan ookistler hayvanı devamlı olarak bağışık tutacaklardır. Yalnız bu az sayıdaki ookiste bile anadan ayrılmış genç kuşlar çok hassastır.
2- Akut olarak görülen koksidiyoz ise genel bozukluğun görülmesi ile kendini gösterir. Bu bozukluklar yüksek miktarda ookist alımı ile ayrıca stres yüzünden bağışıklığın düşmesi ( örneğin : uzun mesafe yarışmalarından sonra stresli eve dünen güvercinler, saf ırk güvercinler özellikle kümes ve yer değiştirmelerinde, eşi kaybolduğunda, vs.) ile ortaya çıkmaktadır.

Hastalığın semptomları: Asemptomatik formda kuşlar sağlıklı görünür fakat, her zamanki gibi neşeli değillerdir. Bu durumlarını en iyi yetiştiricisi anlayabilir. Akut safhada Bu safhadaki kuşlar, kokulu, yeşilimsi bazen kanlı ve sulu ishal şeklinde dışkı çıkarırlar. Hareketsizdirler. Aşırı bir sıvı kaybı vardır. Hayvan devamlı su içer, sık su içmesinden dolayı kursak sıvı ile doludur. Bu sıvının dengeli elektrolitler içermesi önem taşır. Yem yemez, iştahsızdırlar. Sıvı kaybından dolayı crista ventralis (göğüs kemiği) çok rahat ele gelecek şekildedir. Hayvan hızla zayıflar.

Hastalığın tanınması: Hastalığın tanınmasının en kesin yollu dışkının labaratuarda incelenmesidir. Mikroskopta görülen ookistler hastalık için tipiktir. Dış bakıda ise hayvanların dışkıları şekildeki gibi görünür.


              

Koksidiyoz ile karışabilecek olan hastalıklar: Salmonellosis, barsak kurtları, E.coli enfeksiyonlarıdır.

Tedavi:Tedaviler aşağıda açıklanacaktır.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !